Kritik af Hillerød kommune

Hillerød kommune har rundsendt mails til forældre med, at de ”anbefaler”, at kvinder vaccineres med HPV-vaccine.

Læs mere...

Ubetinget basisindkomst og ubetinget virketrang

Frisætning af menneskets tankeliv, virketrang og kreativitet modsiges pessimistisk af ledende personligheder der hævder, at have udtømmende erfaring med menneskets egoisme og snylte-virksomhed. Lad os se, hvor deres pessimisme er, når borgerne ikke længere er underlagt deres kontrol og sættes fri.

Læs mere...

Biodynamik med mere i radio 24/7

Lars Mikkelsen, som er  suppleant i Visions-Partiets bestyrelse og en meget erfaren biodynamikker fortæller i denne udsendelse fra den 23. marts 2012 om hvad det drejer sig om. Her kan du også stifte bekendtskab med Rolf Dorset, som har prøvet at leve af lys. I udsendelsen ringer en mængde mennesker ind med meget interessante kommentarer. Klik her

Fødevare kvalitet

Hvordan kan man få et indtryk af en fødevares kvalitet som ernæring? Synspunkterne varierer:  Industrilaboratoriet kommer med en liste over  de kemiske forbindelser, der er i deres produkter, når de anpriser dem. I den anden ende af spekteret finder vi mennesker, der mener at nærings værdien har meget at gøre med de livskræfter, der findes i råvarerne.  Både i Danmark, Tyskland og Holland arbejdes der med at få metoder frem, der på en enkel måde gør det muligt at vurdere disse livskræfter. I Danmark er der endda en forening der støtter dette arbejde. Se her:  Foreningen for stigbillede forskning

Med andre teknikker er man også på sporet af samme livskræfter, se her: Biodynamisk Forskningsforening

Ny biodynamisk web side

Biodynamisk Forbrugersammenslutning har oprettet en hjemmeside. Her kan du finde biodynamiske forhandlere og biodynamisk forbruger stof. Kig ind!

Svineavler holder op med at bruge GMO soya

Ib Borup Pedersen syntes, at han havde mange syge dyr og brugte en masse medicin. Så gik han over til at fodre med GMO fri soya. Det bevirkede at han kunne nedskære medicinforbruget til en tredjedel og dyrene var alligevel meget mindre syge. Se videoen fra tv2

Crowdfunding nu i Danmark.

Ideen er, at en person eller en gruppe, der pusler med en ide, kan slå ideen op på denne webside og så kan alle støtte ideen med store eller små beløb.
Se mere her: crowdfunding

Basisindkomst

Nede i Europa foregår der virkeligt meget med henblik på at få ideerne om basisindkomst til at blive til noget. Denne måde at indrette samfundets fordeling af overførselsindkomsterne på vil

  • fjerne arbejdsløsheden
  • fjerne det regel system der er knyttet til overførselsindkomsterne
  • give mulighed for at gå ned i lønarbejde
  • give ekstra penge oven i ens normale lønarbejde
  • bevirke, at masser af arbejdsbehov i samfundet vil blive tilfredsstillet af frivillig arbejdskraft.

Læs mere...

Retssikkerheden

Især når man er arbejdsløs, møder man problemet. Og mistænkes man af kommunen for socialt bedrageri, vikles man ind i et kafkask system, hvor kommunen selv anklager, undersøger og dømmer, og hvor borgerne i flere forhold aldrig kan få medhold. Se artiklen her

9/11 Begivenheden

Kan en regering lyve? Ja, det kan den godt. Hvorfor gør en regering det? Det gør den, hvis den kan se en fordel for sine regeringsmedlemmer eller  deres venner. Kan man vælge at tro på en regerings løgn? Ja, det kan man godt, hvis det er bekvemt for én. Vi er jo i krig mod landet: 'Internationale islamiske terrorister.' På grund af  noget der skete i USA i 2001.  Her er nogle links om, hvorfor den officielle forklaring på begivenhederne strider mod naturens love, som, efter den officielle forklaring, har været ude af funktion den dag, og det sted.

Læs mere...

Dækningsløse penge

Artiklen fortæller om pengemysteriet.

Penge uden dækning.

Værdibobler og illusioner om penge

Ansvarlig og uansvarlig omgang med penge.

Læs mere...

Et gennembrud for naturterapien

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til zoneterapi

Læs mere...

Bioteknologi

Artiklen beskriver fordele og ulemper ved bioteknologi

Læs mere...

Fra folkekirke til folkets kirke

Artiklen beskriver en vision for den danske folkekirke

Den brede forkyndelsesfrihed

Økonomi og organisering i folkets kirke

Behovet for en ny kristologi

Læs mere...

Effektivitet, kynisme og blindhed

I form af et æventyr kritiserer artiklen tilstandende i Danmark i dag og peger frem med en vision om et samfund der passer bedre til det at være menneske

Læs mere...

Sundhed er en menneskeret

Artiklen fremhæver den øgning af befolkningens sundhed, der må forventes, hvis naturterapi/alternative behandlinger inddrages på lige fod med de konventionelle behandlinger.

Læs mere...

Værdier som peger fremad

Artiklen indeholder en diskussion af værdibegrebet med udgangspunkt i Anders Fogh Rasmussens regerings værdiforståelse og opstiller et nyt værdibegreb med eksempler hentet fra kriminalitet, undervisning og sundhedsvæsenet

Læs mere...

Det New Zealandske eksperiment

Artiklen fortæller om den sociale katastrofe der ramte den almindelige New Zealænder da  et liberalt flertal  solgte landet til "Monsterkapitalen"

Læs mere...

Privatisering af vandet

Artiklen fortæller at det ikke alene er olien, der bliver en mangelvare, men også vandet.

Det har "Monsterkapitalen" opdaget og den har derfor startet en politisk proces, for at få kontrol med vandforsyningen i verden. Se f.eks her

Læs mere...

Helhed og fragmenter

Artiklen fortæller hvad helhedstænkning går ud på og hvorfor den fragmenterede politiske tænkning er ødelæggende for samfundet.

Læs mere...

Nej tak til gensplejsning

I dette høringssvar argumenterer vi for hvorfor Danmark bør holdes fri for

GMO-madvarer.

 

Læs mere...

GMO-springer over arts-barrieren

En førende zoolog har fundet beviser for/tegn på (evidence), at gener, der er brugt til at modificere afgrøder, kan springe over arts-barrieren og få bakterier til at mutere, hvilket skaber frygt for, at genteknologi kan skabe alvorlige helbredsrisici.

 

Læs mere...

Åben natursundhedsdag

Lørdag den 14-3-2009 kl. 13

Det er en inspirationsdag. Temaet er om et sundere Danmark.

Læs mere...

Natursundhedsdagen 2008

For et bedre og sundere Danmark

Oplæg og resultater fra Natursundhedsdagen - bl.a. De 118 gode råd til det politiske system

Læs mere...

Lys-Ernærings-møde

Indkaldelser til lys ernærings møder i Århus og København

Læs mere...

Et møde med Judith Von Halle

Hun sanser uafhængigt af tid og geografi
Jomfru Maria er hovedemnet
Søndag d. 2. aug. 2009 kl. 13
i Nørrebrohallen, Mimersgade 69, København N. Ved Nørrebro St.

Læs mere...

European Social Forum

 Om Deltagelsen i European Social Forum den 17-21 september 2008

Læs mere...

Friheden til selv at vælge

Underskriftindsamling om Naturbehandlinger

Læs mere...

Kriminalpolitik

Ved vi hvorfor vi behandler de kriminelle som vi gør? Menneskene og helhedstænkningen. Der må tages afstand fra den kriminelle handling, men ikke fra den kriminelle som menneske. Vision for samfundets behandling af kriminelle

Læs mere...

Tanker om politik

Uvidenhed og oplysning, fællesskab og ansvar, Visioner / hvor skal vi hen?

Læs mere...