Historiens største bedrag skal vendes til historiens største gevinst for borgerne

Der er ingen, der nogensinde har kunnet give en logisk forklaring på, hvorfor staten skal låne til brugen af sine egne penge af private. Banker har fået et privilegie, at udstede penge ud af den blå luft - låne dem ud - kræve sikkerhed og renter for pengene de skabte. Denne statsstøtte til bankerne koster årligt samfundet 230 mia. kroner (2015 tal) eller ca. 90.000 kr. for hver borger med indkomst. En sådan åbenlys uanstændig statsstøttet uretfærdigt bedrag til en samfundsklasse kan ikke og skal ikke fortsætte, det skal vendes til gavn for borgerne og samfundet.

Læs mere...

Ubetigent basisindkomst

Ubetinget basisindkomst

Borgernes tryghed er en menneskeret. Det koster ingenting, fordi vi kan beslutte, hvorledes vi vil bruge pengene, enten på basisindkomst til borgernes tryghed, iværksætterlyst og frihed eller vi kan fortsætte med at bruge penge på den offentlige socialforvaltning, der anvender pengene på statsformynderisk borgerkontrol - på overvågning - adfærdsregulering - anklager - sanktioner - statsmonopoliseret afstraffelse - nedværdigende aktiveringsvanvid - ressourceforløb - tvangsmedicinering og nyttejob, der holder de sagesløse ledige for nar?

Læs mere...

Fri hash og...

VP anbefaler ikke brug af hash, men vil afkriminalisere brugen af hash. Pengene vi sparer ved at overvåge - efterforske - anklage - dømme og straffe borgere, vil vi bruge på forskning - information - behandling og derved bringe brugerne tilbage som ligeværdige medlemmer af samfundet. Vi kan ikke kalde noget for et samfund, der lader én eneste borger stå tilbage eller udenfor. Hvis det skulle vise sig, at være en dårlig idé, kan vi altid give hash-handelen tilbage til rockerne.

Læs mere...

Pengeskabelsen og moral

Bevidstheden om bankernes privilegier til at skabe penge ud af den blå luft, er på få år gået fra latterlig konspiration til pinlige sandheder. Fordi samfund er dannet på ønsket om retfærdighed, vil noget uretfærdigt og umoralsk kræve politiske love, derfor vil pengeskabelsen på sigt overdrages fra bankerne til et uafhængigt organ, der vil virke til gavn for samfundet. Det vil give enorme indtægter for staten i 2015 på over 200 mia. per år. VP foreslår helt enkelt og fair at indtægterne fordeles ligeligt mellem danske borgere.

Læs mere...

Gør Danmark til et brand for økologi og dyrevelfærd

Det brand (brand er når et firma er kendt for noget) skal skaffes ved et totalforbud mod pesticider og institutioners indkøb.

Læs mere...

Politik fra hjertet – til gavn for alle – i en ny tid

 Politik fra hjertet

til gavn for alle

 Visions-Partiet

i en ny tid

 

Visions-Partiet fejrede 10 års jubilæum i 2012 med nye visioner for samfundet. Visioner, som er grundfæstet i både rationel tænkning og hjertets unikke visdom.

Vor baggrund er et humanistisk livssyn og en anerkendelse af det spirituelle. Det spirituelle refererer ikke til nogen religion, men er et udtryk for, at vi er en del af en større helhed - at vi kan løfte os ud over os selv.

Læs mere...

Politiske mål

Ansvarlig Fødevarepolitik

Nej til et samfund med patenteret GMO.
Ja til et samfund med giftfrie og økologiske/biodynamiske fødevarer.

Læs fødevare kvalitet
Læs Bioteknologi

Børn-Unge-Uddannelse

Vi ønsker et samfund, hvor børn og unge lærer om "Livsvisdom", der bl.a. kan handle om: Det enkelte menneske er værdifuldt og unikt, respekt for alle mennesker, respekt for alt liv, etik, gruppefølelse og samarbejde, udvikling af evnen til tilgivelse, god vilje og hensyn, konfliktløsning, ansvar.

Læs Børn-unge-uddannelse

Sundhed

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker har fri adgang til naturlig og holistisk behandling på lige fod med konventionel behandling.

Læs Sygdom og sundhed

Erhverv

Vi ønsker et samfund hvor fremstilling og produktion er baseret på bæredygtighed fremfor udnyttelse af jordens ressourcer.

Læs Erhverv

Kultur og Religion

Vi ønsker at samfund der er baseret på tryghed frem for frygt. Et samfund der er baseret på tillid frem for kontrol.

Læs fra folkekirke til folkets kirke

Samfundsstruktur

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker oplever fællesskab, mening og helhed frem for ensomhed og meningsløshed.

Læs samfundsstruktur

Internationalt

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker behandles som ligeværdige og værdifulde frem for mindreværdige og ringeagtet.

Læs Internationalt

Udenrigspolitik

Vi ønsker et samfund hvor mennesker anerkendes frem for kritiseres.

Læs En ny dansk udenrigspolitik...

Håb,Drømme og Visioner

Vi ønsker et samfund hvor alt liv behandles med respekt frem for at blive udnyttet og mishandlet.

Det vigtigste i Livet

Vi ønsker et samfund hvor menneskers, dyrs og naturens trivsel sættes højere end økonomisk, materiel vækst.

Læs Det vigtigste i livet

Visions-Partiets visioner


Her er nogle af Visions-Partiets visioner for samfundets værdier

 

Læs mere...

Idégrundlag og værdier

Idegrundlaget for Visions-Partiet er:

Visdom

  • Det åndelige menneske
  • Det holistiske princip
  • Den skabende bevidsthed

Læs mere...

Partiet

Artiklen præsenterer partiets grundide

Læs mere...

Det vigtigste i livet

Ved årsmødet i VisionsPartiet 29-4-2006 fik deltagerne 2 min. til at skrive ned, hvad de hver især syns er det vigtigste i deres liv, altså helt uforberedte og meget lidt tid.

Læs mere...

En ny dansk udenrigspolitik

Udenrigspolitik bør baseres på udvikling af mellemfolkelige erfaringer. Vi danner venskabsbyer.

Læs mere...

Internationalt

Politiske mål for Global Økonomi, Udenrigspolitik, EU, Færøerne og Grønland, Ulandshjælp, Sikkerhedspolitik.

Læs mere...

Samfundsstrukturer

Politikken for Samfundsstruktur, arbejde, økonomi, Blandingsøkonomien, Borgerløn, Skatter og afgifter, Statens indtægter og udgifter, Boliger

Læs mere...

Erhverv

Vi ønsker et samfund hvor fremstilling og produktion er baseret på bæredygtighed fremfor udnyttelse af jordens ressourcer.

Læs mere...

Narkopolitik

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...

Retsvæsenet

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Læs mere...

Kriminalitet

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Læs mere...

Flygtning indvandrere

Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som invandrer kan bidrage med.

Læs mere...

Abort

Større oplysning og forebyggelse kan give færre uønskede graviditeter.

Læs mere...

Sygdom og sundhed

Sygdom og sundhed skal have langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Flygtning invandrere. Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som invandrer kan bidrage med.

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...

Børn/unge, uddannelse

Fokus på forældre, lærere og pædagoger som forbilleder. Uddanne forældre, lærere og pædagoger i livsvisdom, herunder kærlig kommunikation. Storstilet indsats med henblik på at finde veje til at give børn og unge værdier og mening i livet.

Vælge pædagogik og mål ud fra en viden om barnets og den unges udviklingsfaser, og ikke vælge pædagogik og mål primært ud fra krav om bestemte præstationer.

Læs mere...

Hvordan har vi det?

Sygdom og sundhed skal have langt højere grad af fokus på sundhed - både fysisk og psykisk - i stedet for ensidig fokusering på helbredelse.

Flygtning indvandrere. Vi må bearbejde vores egen frygt og bygge på de ressourcer som indvandrer kan bidrage med.

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Læs mere...