Horsens laver borgerservice uden service

Borgere i Horsens møder skærm på borgerservice i stedet for medarbejdere.

Satire illustration
Tegningen har intet med virkeligheden at gøre. Satirisk illustration.
 
Kay Lise Evald Petersen skriver d. 28. april 2013:

Indtil sidste uge blev borgerne, når de henvendte sig til borgerservice på rådhuset i Horsens, mødt af en medarbejder i form af et rigtigt levende menneske. Men det er slut. I stedet bliver man nu mødt af en EDB skærm, hvor man må betjene sig selv.

Når man tænker på, at det i stort omfang er mennesker uden særlige EDB kundskaber, som har behov for at henvende sig personligt på rådhuset, er det en grov tilsidesættelse af borgerne, som her er sket. Kommunen er et fællesskab af og for alle borgerne. Og rådhusets borgerservice bør derfor være det sted, hvor borgerne netop møder fællesskabets service – især for alle de medborgere, som ikke har mulighed for at betjene sig selv hjemmefra via computeren.

Borgerservice er indgangen til f. eks. alle de sociale ydelser og derfor et sted, vi alle på et eller andet tidspunkt har behov for kontakt til – mange gange med dybt personlige og måske alvorlige problemer, hvorfor det er en ufattelig menneskefjendsk tankegang, at den eneste indgang til hjælp fra fællesskabet er en kold og upersonlig EDB skærm.

Det er fint og godt, at alle de borgere, som mestrer EDB kan betjene sig digitalt. De rationaliseringer og lettelser, teknikken giver mulighed for, skal vi bestemt ikke undlade at gøre brug af. Men vi må ikke i iveren for at gøre alt digitalt se bort fra den store gruppe medborgere, som ikke mestrer den nye teknik. Vi er alle en del af fællesskabet, og det må derfor være fællesskabets – kommune og stat – forpligtelse at tilgodese alle borgerne. Også de uden EDB kundskaber, hvoraf mange måske har mere behov for fællesskabet end alle de velbjergede, som også er med på den nye teknik.

I torsdags klippede borgmesteren snoren til den nye digitale skranke og bød på kaffe og kage. Snoren burde have været af sort sørgebånd og kaffebordet gravkaffe over endnu et område, hvor samfundet viser sig fra en menneskeværdig side.