EU afstemning d. 3 dec. 2015

Danmark skal den 3. dec. stemme om tilslutning til 22 uoverskuelige sagsakter, der for altid fjerner vores egen muligheder for at bestemme over vores egen retssikkerhed. Visions-Partiet anbefaler at stemme NEJ.

Et lands love er et udtryk for dets folkesjæl, vores grundlov og love er skabt af danskere og for danskere og det skal ikke være fremmede uden indsigt i dansk mentalitet, der fastlægger vore love.

Et nej bliver et nej til hemmelig agenter, som ikke er tilladt i Danmark. Kun politiet må anvende hemmelige agenter i Danmark. Et nej vil betyde, at fremmede myndigheder ikke kan kræve adgang til overvågning af en borger i Danmark for noget der ikke er tilladt i et fremmed land, men fuldstændig legalt i Danmark. Ransagning fra fremmede lande i danske hjem, vil fortsat ikke tillades.

Et ja bliver et ja til, at kun EU-venlige ja-partier kan få en ledende rolle i EU. Det sætter demokratiet ud af drift fordi kun personer med det rette sindelag over for EU vil kunne deltage i fremtiden.

Pædofili efterforskningen foregår i dag ikke i Europol det foregår i Interpol. Interpol er et internationalt mellemstatslig samarbejde mellem 178 lande. Et ja har derfor ingen betydning i dag for efterforskning i pædofili.

Efter det er kommet frem, at den forrige regeringen har droppet det forberedende arbejde for et samarbejde mellem Danmark og EU om Europol, mener MEP Rina Ronja Kari at ja-siden har gjort dette for at skræmme vælgerne og syltet arbejdet for et reelt alternativ til en afskaffelse. Rina Ronja Kari siger "Det er både grotesk og bekymrende, at regeringen på den måde aktiv bruger sin magt og sit folkelige mandat på at modarbejde, at danskerne får et ærligt og reelt valg mellem at afskaffe og beholde retsundtagelsen".