Narkopolitik

Narkopolitik. Gode behandlingstilbud skal prioriteres højt.

Narkopolitik

1. Forebyggelse

2. At sørge for, at misbrugere får så gode muligheder for afvænning som muligt

En vis del af narkotikamisbruget skyldes, at mange mennesker føler sig til overs i det moderne effektive samfund, og en vis del skyldes et tomhedsproblem, der går tilbage til social ensomhed eller ensomhed i sjælen.

Forebyggelse gennem oplysning alene er næsten virkningsløs, indtil vi tager fat på selve årsagerne. Disse udspringer af, at samfundsudviklingen har medført, at mange har glemt at leve ud fra meningsfulde livsværdier. Men en indirekte forebyggelse i form af at unge og deres forældre får bedre livsværdier, vil kunne nedbringe omfanget af stofmisbrug.

Brug af metadon er en vanskelig form for "hjælp". Narkomaner, der får metadon, vil meget ofte have et sidemisbrug, fordi de netop er afhængige personer, og ved at give metadon holder man afhængigheden ved lige. En afhængig person vil altid foretrække sit "yndlingsstof" og vil købe det, når mulighederne opstår.

Der er også en anden "side af medaljen", idet mange afhængige vælger at prøve at blive stoffrie, fordi konsekvenserne ved misbruget bliver for store. Hvis man fjerner konsekvenserne og giver "stoffet", er der fare for at flere bliver hængende i misbruget, fordi der ikke længere er så store konsekvenser ved det.

Gode behandlingstilbud vil altid være det bedste, og derfor skal behandling prioriteres meget højt.

Men når det er sagt, så vil der være narkomaner, som ikke magter at bryde cirklen, og for at de ikke skal ende som vedvarende kriminelle, der tilbringer op mod halvdelen af deres resterende liv i fængsler samtidigt med, at det giver liv til narkomafiaen, så bør der åbnes for muligheden af, at der kan tildeles sådanne mennesker metadon. Dette bør kun ske til mennesker, der viser sig ikke at kunne hjælpes af behandlingsvejen.

Forebyggelse:
VisionsPartiet har forslag til hvordan, der kan arbejdes på, at børn og unge kommer til at trives bedre i samfundet, se under "Børn/unge og skolerne". Dette vil være det bedst tænkelige forebyggende arbejde. Det handler om, at både børn, unge og deres forældre gennem livskundskab får skabt meningsfylde og håb i tilværelsen.

Behandling:
Alle stofmisbrugere skal tilbydes døgnbehandling, hvor de afgiftes og kan blive bygget op med en ny tro på sig selv, og at det kan lade sig gøre at leve stoffrit. Behandling skal tilbydes lige så mange gange, som det måtte være nødvendigt, da nogen først er klar 4. gang eller 10. gang. Det vil stadig i sidste ende gavne samfundet og i særdeleshed den enkeltes livskvalitet.

I særlige tilfælde, hvor behandling ikke er mulig, skal der være mulighed for at tildele en person metadon.