Historiens største bedrag skal vendes til historiens største gevinst for borgerne

Der er ingen, der nogensinde har kunnet give en logisk forklaring på, hvorfor staten skal låne til brugen af sine egne penge af private. Banker har fået et privilegie, at udstede penge ud af den blå luft - låne dem ud - kræve sikkerhed og renter for pengene de skabte. Denne statsstøtte til bankerne koster årligt samfundet 230 mia. kroner (2015 tal) eller ca. 90.000 kr. for hver borger med indkomst. En sådan åbenlys uanstændig statsstøttet uretfærdigt bedrag til en samfundsklasse kan ikke og skal ikke fortsætte, det skal vendes til gavn for borgerne og samfundet.

Løsningen er ikke at afskaffe bankerne, men at pengeskabelsen tilhører borgerne, det er og har altid været dem, der betaler regningen når det går galt for banken. Indtægter af borgernes pengeskabelse renter og gebyr vil gå til borgerne. I 2015-tal vil det betyde en indtægt på 80.000 til hver af de 2,4 mio borgere, der har indtjening og 10.000 til banken. At fordele overskuddet  ligeligt blandt borgerne, er fornuftigt fordi borgerne - også dem der ikke låner – står som garant/gidsel for kronens værdi.

Konjunktur udsving er skidt, bobler når det er rigtig skidt og finanskrise når systemet  kollapser. Problemet i forhold til banker er, at når der er højkonjunktur, vil bankerne gerne låne penge ud, men burde ikke for at undgå at "overophede" økonomien. Når der er lavkonjunktur, vil de ikke låne ud, men burde gøre det, for at skabe vækst og sætte gang i hjulene. Banker både skaber og forværrer konjunktursvingninger og det fører til økonomiske tab for samfundet, du husker boligboblen, finanskrisen 2008 og bankpakkerne. Tilfældigvis er netop udsving, det som monster-kapitalen (kapital hvis eneste mål er indtjening i gigantisk skala) ved spekulationer skaber store fortjenester på. Goldmann Sachs (har købt andele i DONG) blev i forbindelse med finanskrisen 2008 trukket i en høring, hvor de skulle svare på hvorfor de anpriste og solgte investeringer til kunder på kursen skulle op (på boliglån), men selv investerede de deres egne penge i, at kursen skulle gå ned??

Tab for samfundet er i dagens tal 23 mia. som staten betaler for at låne sine egne penge af private. Private låntagere betaler i renter og gebyrer 200 mia. Disse besparelser og indtægter skal borgerne og samfundet ikke snydes for. Ved at omlægge pengeskabelsen og indtægterne til staten giver det 80.000 kr. til hver dansk statsborger med indkomst fordi banken også skal have deres andel.

Demokratisk styring skal tilbage til folketinget. Det står i grundloven at kun kongen kan udstede penge, dengang havde man jo ikke digitale penge, men det er ikke bare lovens bogstav, der skal overholdes også dens ånd.

Modstanden vil komme, hvor lang den bliver, ved vi ikke, men kun at et sådant lukrativ statsstøtte og privilegium ikke slippes uden modstand. Modstanden kommer forventelig indirekte, da bankerne kan købe indflydelse i politik, universiteter, medier og erhverv til at tale deres sag. Vi vil formodentlig se bankeksperters reaktion på denne turn-around,  som teenagere foran en vaskemaskine der siger: ”Det ser svært ud”.