Pengeskabelsen og moral

Bevidstheden om bankernes privilegier til at skabe penge ud af den blå luft, er på få år gået fra latterlig konspiration til pinlige sandheder. Fordi samfund er dannet på ønsket om retfærdighed, vil noget uretfærdigt og umoralsk kræve politiske love, derfor vil pengeskabelsen på sigt overdrages fra bankerne til et uafhængigt organ, der vil virke til gavn for samfundet. Det vil give enorme indtægter for staten i 2015 på over 200 mia. per år. VP foreslår helt enkelt og fair at indtægterne fordeles ligeligt mellem danske borgere.

Lad os kaste et blik tilbage i tiden.

I bogen "International økonomi A-niveau, Henrik Kureer" står der "Borgernes indlån er basis for bankernes udlån. [...] Indlån skaber udlån" og den fremstilling står stadig for mange som den normale opfattelse. Men i de senere år er der kommet en ny bevidsthed, der har løftet Majas slør (Gammel indisk udtryk for at verden er en illusion).

Vi skal ikke længere tilbage end godt et år i et radioprogram "Forfra med Jeppesen" i radio24syv, hvor der af Ole Bjerg blev sagt "bankerne skaber penge ud af den blå luft når de låner penge ud". Det bevirkede straks, at Lau Svendsen (ledende finansekspert i Millionærklubben) ringede ind under udsendelsen og latterliggjorde udsagnet i radioen og kaldte Ole Bjerg socialist. Ole Bjerg er lektor i filosofi og ekspert på pengeskabelse ved CBS, han skrev i 2013 "Gode penge" med info. om pengeskabelsen. Jeg har selv talt med revisorer og studerende i økonomi på universiteter, der pure afviser og kalder påstanden om bankerne skaber penge ud af intet konspiratorisk. Men nu slår det revner i ægget, og folk begynder at undres og tænker det er forkert.

I November 2014 stillede Lisbeth Bech Poulsen (SF) spørgsmål i folketinget til pengeskabelsen til Henrik Sass Larsen og blev af ham latterliggjort og det svar han gav, var en fuldstændig ubrugelig bortforklaring og for øvrigt den samme besvarelsen, som Nationalbanken tidligere havde givet.

Her fristes man til, at sige "Tro ikke på det, før det er officielt benægtet" (citat af Sir Humphrey Appleby fra "Javel, hr. minister" (1980)).

Men i 2015 tager det fart, nu er det blevet pinlige sandheder og senest har Jesper Rangvid (Professor i finansiering ved CBS) sagt i en bisætning ifm. den Islandske rapport "I dag er det jo sådan at mængden af penge i et samfund det danske, det islandske det bliver jo sådan set skabt når private banker de låner penge ud så bliver der sådan set skabt penge dvs. at det er i den private sektor som skaber pengene i samfundet [...]".

Egentlig er viden om bankernes privilegier ikke så ny endda, men er viklet ind i komplekse teorier der gør det vanskeligt helt at forstå og måske derfor har det fået lov til at løbe så længe.

Men når det erkendes at visse mennesker kan skabe penge ud af den blå luft, tænker man med det samme, at det uetisk og uretfærdigt. Lad mig give nogle gode gamle citater (jeg undskylder for evt. fejl i oversættelsen) der belyser at det ikke er nyt, ikke er etisk, ikke er logisk.

"Jeg er bange for, at den almindelige borger ikke vil kunne lide at vide, at bankerne kan og vil skabe pengene
[...] Og de, der kontrollerer pengeskabelsen for en nation leder politikken for regeringerne og holder i deres hule hånd folkets skæbne. "- Reginald McKenna, tidl. bestyrelsesformand, Midlands Bank of England.

"Jeg har endnu aldrig mødt nogen, der kunne, gennem brug af logik og fornuft, begrunde regeringen skal låne brugen af sine egne penge [...] Jeg tror, at tiden vil komme, da folk vil kræve, at det ændres.
Jeg tror, at tiden vil komme i dette land, da de rent faktisk vil bebrejde dig og mig og alle andre forbundet til Kongressen for at sidde med hænderne i skødet og tillade et sådant idiotisk system at fortsætte. "- Wright Patman Demokratisk kongresmedlem 1928-1976, formand, Committee of Banking & Currency 1963-1975

"Det moderne banksystem skaber penge ud af ingenting.
Processen er måske det mest forbløffende stykke kunstgreb, der nogensinde er opfundet.
Bankvæsenet blev undfanget til uret og født i synd.
Bankerne ejer jorden. Tag det væk fra dem, men lad dem beholde magten til at skabe penge, og med et pennestrøg vil de skabe penge nok til at købe det tilbage igen [...]
Tag denne store magt væk fra dem, og alle store formuer som mit vil forsvinde, og de burde forsvinde, for så ville det være en bedre og gladere verden at leve i.
Men hvis du ønsker at fortsætte med at være slave for de banker og betale prisen for dit eget slaveri, så lad bankfolk fortsætte med at skabe penge og kontrollere kredit. "
- Sir Joshey Stamp. Direktør, Bank of England 1928-1941

"Kun de små hemmeligheder skal beskyttes. De store holdes hemmelige af offentligt vantro." - Marshall McLuhan, media 'guru'

Som du kan ane af citaterne peger det hen på løsningen, frigørelsen af pengeskabelsen fra private til et uafhængig organ fx Nationalbanken, er udtrykt i den dugfriske rapport Den islandske rapport.

Den islandske rapport.

Rapporten "MONETARY REFORM. A BETTER MONETARY SYSTEM FOR ICELAND" er lavet til og fremlagt af statsministeren og folketingsmedlemmer i Island. I Island overvejer man pengeskabelsen overdraget fra private til uafhængige institutioner som Nationalbanken. Verden over roses denne politik fra kompetente mennesker.

Løsning af problemer med nuværende pengeskabelse af private:

Konjunktur udsving er skidt, bobler når det er rigtig skidt. Problemet i forhold til banker er, at når der er højkonjunktur vil bankerne gerne låne penge ud, men burde holde igen for ikke at "overophede" økonomien. Når der er lavkonjunktur vil de ikke låne ud, men burde gøre for at skabe vækst, sætte gang i hjulene. Derved skaber bankerne udsvingene og problemerne for samfundet, du husker nok boligboblen. Tilfældigvis er udsving det som monster-kapitalen (enheder hvis eneste mål er indtjening i rigtig stor skala) ved spekulationer, skaber store fortjenester på. Goldmann Sachs (har lige købt andele i DONG) blev i forbindelse med finanskrisen trukket i en høring hvor de skulle svare på hvorfor de anpriste og solgte produkter til kunder på kursen skulle op (på boliger), men selv investerede de deres egne penge i at kursen skulle gå ned??

Tab for samfundet er i dagens tal 23 mia. som staten betaler for at låne sine egne penge af private. Private låntagere betaler i renter og gebyrer 200 mia. Disse besparelser og indtægter bør staten have og det er rigtig mange penge vi her står med. Liberal Alliance kunne love skattelettelser på 90.000 kr. Dansk Folkeparti kunne få mandsopdækket grænsen og andre krigsretorikere kunne 4-5 doble hæren. Enhedslisten kunne love rigtig mange bade til ældre. Socialdemokratiet og Venstre kunne øge "kontrolservicen" med kontanthjælpsmodtagere og ledige helt enormt. Etc. etc. Visions-Partiet vil bruge pengene på danske borgers tryghed, som vi mener er en menneskeret og ikke noget at gøre med "Ret og pligt".

Demokratisk styring skal tilbage til folketinget. Det er uforståeligt, at i takt med at bankernes drift er blevet billigere og billigere bliver der flere og flere gebyrer. Nu koster det 5.000 kr. at få åbnet en iværksætter-konto hos Jydske Bank.

Løsningen er ikke at afskaffe bankerne, men at overdrage pengeskabelsen til et uafhængigt institut der varetager samfundets interesse. Bankernes rolle bliver stadig formidlingen af lån og kreditvurderingen. Rapporten beskriver hvordan overdragelsen vil ske uden du vil bemærke, at et beløb på dankortet den ene dag blev trukket fra banken og den næste dag fra Nationalbanken.

Modstanden vil komme, hvor lang den bliver ved vi ikke, men det er helt sikkert at et sådant lukrativ privilegium ikke slippes uden modstand. Modstanden forventer jeg kommer indirekte, jeg forventer ikke bankmænd stiller sig på talerstolen i særlig stor grad, da bankerne har gode talspersoner i politik, universiteter, medier og erhverv til at tale deres sag.

Kilder: Radioprogram "Forfra med Jeppesen" uge 16 del 1 og del 2 - 2015 og uge 36 del1 og del2 - 2014, Citater fra "Money as Debt. I"