Retsvæsenet

  • Udskriv

Retsvæsenet bør prioritere former for soning.

1. Analyse

Virkningen af domstolenes praksis er, at nogle bliver vindere og andre tabere. Ud fra et retsligt synspunkt kan dette naturligvis være nødvendigt i mange tilfælde, men ud fra et menneskeligt synspunkt er det langt fra optimalt.

Ideelt set bør der kun gribes til en retssag som en sidste udvej. Således må anvendelse af konfliktråd udbygges, og en række andre muligheder for holistisk konfliktløsning må udvikles.

Advokater bør søge at bygge bro mellem de involverede parter og se kriser og konflikter som muligheder for vækst for alle.

Hvis en konflikt må igennem en retssag, bør der kunne udvikles andre former for straffe/konsekvenser end udelukkende økonomiske (bøder/erstatning) eller fængsel. Det vil være langt mere opdragende/udviklende, hvis der kan idømmes en form for soning, som faktisk vedrører det emne/område som lovovertrædelsen handler om, således at f.eks. økonomisk velstillede eller større virksomheder ikke bare kan betale sig fri af lovovertrædelsen, men må igennem en sådan soning.

Dette er på nuværende tidspunkt endnu kun en holdning/hensigt, der må undersøges og udvikles nærmere i forskellige forskningsprojekter.

I særlige tilfælde, hvor behandling ikke er mulig, skal der være mulighed for at tildele en person metadon.