Fri hash og...

  • Udskriv

VP anbefaler ikke brug af hash, men vil afkriminalisere brugen af hash. Pengene vi sparer ved at overvåge - efterforske - anklage - dømme og straffe borgere, vil vi bruge på forskning - information - behandling og derved bringe brugerne tilbage som ligeværdige medlemmer af samfundet. Vi kan ikke kalde noget for et samfund, der lader én eneste borger stå tilbage eller udenfor. Hvis det skulle vise sig, at være en dårlig idé, kan vi altid give hash-handelen tilbage til rockerne.

Ved at tillade brugen, kan staten overveje om den vil være part i produktion og salg. Det kan give fordele som skat, moms, regulering af kvalitet, advarsler, lukketider, udskænkning og aldersgrænser.

Debatten om forbuddet har været lang og ikke rykket synspunkter, argumentation og holdninger særlig meget. Vi veksler mellem fire syn på hash-brugere:

  1. Det er mennesker med en last, der gør noget som er moralsk forkasteligt.
  2. Det er mennesker der gør sig skyldig i en forbrydelse og derfor skal straffes med bøde eller fængsel.
  3. Det er mennesker som er syge, udsatte eller i krise og har behov for hjælp i form af behandling eller sociale hjælpeforanstaltninger.
  4. Det er mennesker der har truffet et valg grundet livsstil, selvmedicinering, afstresning eller andre grunde.

Derfor leder disse fire syn til uklar debat med zig zag mellem synspunkter der aldrig rigtigt når hinanden og yderligt iblandes debatten med gamle dogmer igen og igen således hævder Søren Espersen, at sundhedsstyrelse siger "brug af hash leder til brug af hårdere stoffer". Det er egentlig fantastisk, at argumentet, 60 år gammelt, genoplives for at opretholde et forbud, fordi analyserer vi argumentet, er det gyldigt at sige, at køb af mælk i supermarkeder leder til brug af slik, tobak og alkohol. Forbuddet mod hash gør, at salget sker fra steder og af mennesker, der også tilbyder andre hårdere stoffer og derfor leder køb af hash til hårdere stoffer. Så argumentet er en kortslutning ved at bygge på, at hash leder til hårdere stoffer fordi det er ulovligt??

Et andet gammelt argument er, at undersøgelser viser indlæring bliver vanskeligere. Nyere undersøgelser tyder på, at brugere bliver ringere stillet i erhverv og opnår ringere uddannelser. Men for mig fremstår de begge som ubrugelige for argumenter for forbud. Det begrunder jeg i at så burde man forbyde Blå kors for jeg er sikker på, at undersøgelser vil kunne påvise mennesker der anvender Blå kors oftere har sværere ved indlæring og er ringere stillet i erhverv såvel som uddannelse.

Men der er brug for forskning, meget mere, bl. a. også for at fastslå promille-grænser for forsvarlig kørsel. I dag er der nogen som hævder, at staten bedriver narkopolitik med færdselsloven ved at dømme folk for mindst mulig udslag på instrumenterne, men da loven ikke har nogen anvisninger her, har politiet selvfølgelig valgt være på den sikre side.

Der er også brug for mere forskning i, hvorfor mennesker optager et forbrug, hvordan vi kan støtte mennesker der har behov for hjælp til at fungere i samfundet, hvordan skal staten regulere brugen fx er der forskelle i typer, styrker og kemiske sammensætninger der kan lede til advarsler, vejledning og information til brugere. Kan forskningen give psykiatrien ny viden, kan det være medicin? Kan der være piller der kan hjælpe misbrugere?

Så er der argumentet om vores tilslutning til en FN-forpligtigelse der binder til at forbyde hash. Men det er ganske simpelt klaret ved, at vi melder os ud og ind igen med et forbehold, det har andre lande gjort. Vi har jo også forbehold til EU-kontrakter. Sidste år holdt tidligere generalsekretær Kofi Annan en tale til Verdenssundhedsorginisationen, WHO, med en opfordring til at det bliver lovligt at have narko på sig til eget forbrug.

Human Rights Watch kom d. 16/8-2015 med en usædvanlig udmelding "Gør besiddelse til eget forbrug lovligt af alle stoffer hash, heroin, kokain etc.". Human Rights Watch er en af verdens største og mest indflydelsesrige menneskerettighedsorganisationer i verden.

Det vigtigste for VP er, at brugerne frigøres fra at blive diskrimineret med mistillid og straf og bliver behandlet som det de er, ligeværdige borgere såvel som også tusinder af mennesker med forbrug af lykkepiller og alkohol er.

Kilde: DR Orientering fra d. 27/7-2015, Ekstrabladet fra d. 16/8-2015